תקנון

התקנון מופנה לנשים וגברים כאחד ונכתב בלשון זכר לשם נוחות. רכישת כרטיס דרך האתרת יעשה ע"י חיוב כרטיס אשראי של הרוכש. רכישת הכרטיס מזכה את הרוכש לכניסה לאירוע אותו רכש בלבד. האתר מספק שירות מכירת כרטיסים ואינו אחראי כלל לשירותים הקשורים באירוע, תוכן האירוע או כל נזק או תביעה ביחס לאירוע. האחריות הינה על מארגני האירוע. ביטול הזמנה מצד הרוכש תיעשה עד ל-7 ימי עסקים קודם קיום האירוע לא כולל יום האירוע ולא כולל ימי מנוחה. ביטול רכישה יזכה את הרוכש בהחזר מחיר הכרטיס בקיזוז של 5% מהמחיר או עד 60ש"ח לפי הנמוך מבניהם. ההחזר יעשה באמצעות אמצעי התשלום בו שילם הרוכש. לא ניתן לבטל רכישת כרטיס ולקבל החזר כספי החל מ-7 ימי עסקים לפני קיום המופע. במקרה של ביטול האירוע יזוכה הרוכש בהחזר כספי מלא של מחיר הכרטיס אותו שילם. התשלום יעשה באמצעות אמצעי התשלום בו שילם הרוכש. הרוכש נותן את הסכמתו לקבל במייל או בסלולר מידע הקשור לרכישתו.